Restschuld leeft nog steeds: regeling moet blijven


Per 1 januari 2018 loopt de regeling af die het mogelijk maakt om hypotheekrente af te trekken over meegefinancierde restschuld. De regeling werd in 2012 ingesteld om mensen met woningen ‘onder water’ te helpen en is eigenlijk nog steeds nodig.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en De Hypotheekshop zien daarom graag dat de regeling wordt verlengd. Hoewel de huizenmarkt goed op dreef is, zijn er nog altijd mensen die te kampen hebben met restschulden. Deze mensen zouden zijn geholpen als zij nog langere tijd gebruik kunnen maken van de regeling die eerder ook meehielp om de woningmarkt weer vlot te trekken

Krimpregio’s

Volgens de NVM zijn er namelijk nog veel zogenaamde ‘krimpregio’s’, delen van Nederland die minder in trek zijn bij woningkopers, waar woningen relatief lang te koop staan. De vereniging stelt dat als de regeling wordt afgeschaft, de woningmarkt in deze toch al problematische regio’s vastloopt

Restschuld

De regeling maakt het namelijk voor meer mensen mogelijk om toch te verhuizen, ondanks een restschuld. Omdat de rente over de financiering van restschulden onder deze regeling fiscaal aftrekbaar is, levert dit lagere maandlasten op dan wanneer dit niet meer het geval zou zijn. In dit laatste scenario zullen veel huishoudens geen woning meer kunnen financieren

Consumptieve lening

Dit laatste met name omdat banken een restschuld dan gaan financieren als consumptieve lening met alle nadelen van dien: niet aftrekbaar en getoetst op basis van een fictieve rente in plaats van op de werkelijke lasten. Dit maakt de leencapaciteit fors lager.

Geen optie

Op dit moment staat volgens de NVM nog altijd vijftien tot dertig procent van de woningen ‘onder water’. Verhuis je nog dit jaar dan kun je dus nog gebruik maken van de regeling. Dit is echter vaak geen optie in de krimpregio’s omdat woningen hier al langer te koop staan en verhuizen op korte termijn geen optie lijkt. Vandaar dat NVM en Hypotheekshop pleiten voor een verlenging van de regeling. Zij voorzien dat de regeling vanzelf aan betekenis verliest wanneer de woningmarkt ook in de krimpregio’s verder aantrekt.

 


Dinsdag 27 juni 2017