Disclaimer

Privacyverklaring

Voor de privacyverklaring van Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars, klik hier

Disclaimer

De website van Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


De op deze website getoonde informatie wordt door Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Hoewel Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Alle informatie is met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. In geval van aansprakelijkheidsstelling, gaat onze aansprakelijkheid in het desbetreffende geval niet verder dan die door de beroepsverzekeraar wordt gehonoreerd.