Met de actie ‘Met elkaar’ willen wij de verenigingen een steuntje in de rug geven om het nieuwe seizoen goed te starten. Wanneer wij jouw woning verkopen, doneren wij mede namens jou €250,- aan de sportclub van jouw keuze.

Algemeen

De actie wordt georganiseerd door Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars, Heereweg 231, 2161 BG, Lisse,

KVK nummer: 28051612 Leiden.  Door deel te nemen aan de actie verklaar je akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

Voorwaarden

Voor de actie van Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars gelden de volgende voorwaarden:

1. De actie loopt van 1 aug tot en met 31 maart 2022;

2. Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars Lisse behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

3. Opdrachtgever ondertekent een opdracht tot dienstverlening bij Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars met als opdracht de woning die in zijn of haar eigendom is te verkopen;

a. de opdracht dient getekend te zijn tussen 1 aug 2021 en 31 maart 2022;

b. de opdrachtgever gaat akkoord  met de daarbij behorende actievoorwaarden;

c. het bedrag van €250,- zal aan de sportvereniging …………………………………………………………………………… gedoneerd worden zodra de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend en de termijn van eventuele ontbindende voorwaarden is verstreken;

4. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

5. In geval van enige vorm van misbruik behoudt Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars zich het recht voor om geen donatie te doen of om de actie in te trekken.

 

Voor akkoord;                  

(handtekening en datum)

         

De opdrachtgever,                                            opdrachtgevers echtgeno(o)t(e)/ geregistreerd partner